maszyny-kruszace

Maszyny kruszące i przesiewające

Zbyt duże bloki surowców przeznaczonych do rozdrobnienia, segregacji, zmielenia, utylizacji lub recyklingu wymagają użycia odpowiednio ciężkich maszyn przetwórczych i rozdrabniających. Takimi maszynami są kruszarki wibracyjne, przesiewacze, a także kruszarki do betonu.