Historia naszego pięknego miasta

Legnica to miejsce, które zaskoczyć nas może niezwykle bogatą i daleko sięgającą historią. O ile większość miast powstała na przestrzeni ostatnich kilkuset lat, tak pierwsze źródła wskazujące na zasiedlenie tego miejsca mają blisko 1850 lat. Wskazuje to, że nawet w czasach dominium rzymskiego pomniejsze ludy zasiedlały tereny dzisiaj należące do Legnicy.

Dzieje starożytne

W celu lepszego zobrazowania historii tego pięknego miejsca, należy najpierw zapoznać się ze źródłami wskazującymi na istnienie tutaj grodu. Ten należał do ludności kultury unietyckiej, która to żyła na terenie dzisiejszej wschodniej Legnicy kilkaset lat wcześniej przed dominacją Cesarstwa Rzymskiego.

Dopiero w późniejszym okresie, bo w czasach rzymskich, można powiedzieć o pierwszej istniejącej miejscowości. Na terenie miasta znajdowała się wtedy Lugidunum, czyli stolica plemienia Lugiów. Dowodem potwierdzającym te informacje są znaleziska w postaci wyrobów z brązu. Co więcej, Klaudiusz Ptolemeusz sporządził specjalną mapę, która powstała w 142-147 roku naszej ery. Pokazywała ona dosyć dokładne położenie stolicy plemienia.

Pierwsze ślady Słowian

Nie wiadomo do końca co się stało z ludem, który poprzednio zasiedlał tereny dzisiejszej Legnicy. Wiadomo natomiast, że Słowianie w VIII wieku mieli tutaj gród obronny. Był on także centralnym grodem plemienia Trzebowian. Niedługo później, bo w okolicach 985 roku, Mieszko I wybudował tutaj tak zwany gród piastowski. Te same konstrukcje powstały wtedy we Wrocławiu i Opolu.

Czasy średniowieczne

Jednakże, dopiero w XII wieku, bo w 1149 roku, dzisiejsza nazwa miasta pojawiła się na dokumencie pisanym. Legnica uzyskała prawa magdeburskie, czyli średniowieczne prawa miejskie, dopiero w połowie wieku XII. Jednakże, nadały one tempa rozwojowi i pozwoliły miejscowości się rozrastać. W ten sposób z małej miejscowości powstało duże miasto, które było niezwykle istotne ze względu na swoje położenie.

To przez Legnicę przebiegały szlaki handlowe całej średniowiecznej Europy. Miasto gwarantowało połączenie pomiędzy niemieckimi księstwami i zachodnią Europą, z jej centralną częścią i terenem Wielkopolski na południe, a także poprzez Wrocław i Kraków z Kijowem i dalej na wschód. Takie usytuowanie zagwarantowało miastu bardzo dynamiczny i szybki rozwój, szczególnie w obszarze handlu i rzemiosła.

Ze względu jednak na swoje usytuowanie, Legnica bardzo często była pod wpływem nie tylko polskich potomków rodziny królewskiej z dynastii Piastów. Bardzo duże znaczenie miały także czeskie i niemieckie rody szlacheckie. Bardzo często dochodziło do przejęcia kontroli nad panowaniem przez Habsburgów i Hohenzollernów.

Rozwój miasta pod wpływem ostatnich Piastów

Na początku XVI wieku miasto było rządzone przez Fryderyka II Piasta. Jego rządy były niejako uwarunkowane powstaniem i rozkwitem reformacji, co miało niezwykle duży wpływ nie tylko na państwa i rządy, ale oczywiście na funkcjonowanie pomniejszych miejscowości – w tym Legnicy. Bardzo wiele mówi się natomiast o tym jak dużo Fryderyk II Legnicki zrobił dla miasta. Przede wszystkim to właśnie za jego rządów powstał uniwersytet. Niestety, ze względu na zagrożenie Turków Osmańskich, władca zmuszony był nadwyżki pieniężne i niemalże wszystkie oszczędności przeznaczyć na fortyfikację i umacnianie pozycji militarnej swojego Księstwa Legnickiego. To natomiast udawało się Piastowi bardzo dobrze. Przede wszystkim poszerzył on terytorium swojego księstwa o ziemie zaodrzańskie, a także był w stanie wykupić w późniejszych latach swego życia Księstwo Brzegu. Piastowie rządzili obszarem legnickim przez kolejne kilkadziesiąt lat, lecz w 1675 roku zmarł ostatni potomek nie tylko ze śląskiej linii Piastów, lecz i całej dynastii.

Dzieje późniejsze

Po przedwczesnej śmierci ostatniego Piasta, to jest Jerzego Wilhelma, jego przyrodni brat August starał się uzyskać prawa do miasta, jak i do wszystkich ziem piastowskich. Niestety, Legnica wpadła w ręce Cesarstwa. Nieco później, bo w 1740 roku, większa część Śląska została zajęta przez Królestwo Prus. Tereny te przez ponad 200 lat należały do zachodnich sąsiadów.

Trzy wojny Śląskie, które doprowadziły do ostatecznego przejęcia miejscowości przez Prusy, nie zniszczyły ani miasta, ani okolic. Jednakże, miały one bardzo poważny wpływ na dalsze losy miasta, a raczej stagnację a nawet pewien regres. Jednakże, powstanie wielu manufaktur oraz powolne przekształcanie militarnych kwaterunków oraz twierdzy legnickiej sprawiło, że do końca XVIII wieku miasto bardzo się rozwinęło w kwestii życia ekonomicznego.

Nowożytność i czasy współczesne

Pomimo rozwoju i powstania wielu fabryk sukiennictwa i wełny, ogromne braki technologiczne oraz wyraźne znaki zaniedbania mocno odbiły się na statusie miasta oraz na jego atrakcyjności. Co więcej, na początku 1806 roku Legnica była miastem, przez które bardzo często maszerowały wojska. Z początku były to korpusy rosyjskie, lecz później miasto znalazło się pod okupacją wojsk napoleońskich.

Dopiero kilkanaście lat później dłuższy okres pokoju zaprocentował i miasto znów mogło zacząć się rozwijać. Wspomniane wcześniej manufaktury były niezwykle istotne dla niemalże całego Śląska. Później, bo zaraz przed zjednoczeniem Niemiec, Legnica świętowała także ożywienie przemysłu fabrycznego w dziale szlifierskim oraz ceramicznym. Co więcej, przemysł mineralny i metalowy także pozwolił miastu jeszcze szybciej się rozwijać. Na początku XX wieku Legnica mogła pochwalić się wzrostem ludności do poziomu 70 tyś, co był ogromnym sukcesem, szczególnie kiedy 40 lat wcześniej, bo w latach 70-tych XIX wieku, populacja wynosiła około 25 tyś.

II Wojna Światowa obeszła się w sposób delikatny z miastem. Pomimo zniszczenia kilku kamienic przez wojska niemieckie oraz spaleniu zabytkowej starówki miejskiej przez żołnierzy radzieckich, nie odnotowano innych dużych strat. Co ciekawe, dopiero rok po wojnie Legnicę mogli na nowo zasiedlić Polacy, która była z początku zdominowana ludnością rosyjską, a także częściowo przez pozostałych Niemców. Ciekawostką jest natomiast fakt, że dopiero w 1993 roku ostatni żołnierz rosyjski opuścił Legnicę.

Obserwuj nas i polub nas:

Bądz pierwszy który skomentuje "Historia naszego pięknego miasta"

Zostaw komentarz: